Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Share

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

1960erne Hans Henrik Engqvist

 • Hans Henrik Engqvist
  Korsbrødregade 7
  Billedet er taget i forbindelse af Bevaringsplanen af 1969. Billedet er bragt i planen, med følgende tekst: Korsbrødregade 7, hvis nuværende hovedbygning stod færdig 1801
 • Hans Henrik Engqvist
  Korsbrødregade 36
  Korsbrødregade nr. 36, matr.nr. 415, set fra sydvest Billederne er taget i 1960'erne i forbindelse med udarbejdelsen af Bevaringsplanen for Ribe, der udkom i 1969. I planen står om nr. 36: Denne bygning er opført i 1851 for snedkersvend Matthias J. Berg til bolig for to famillier. Indtil for få år siden lå der på grunden ydermere et hus med siden langs Grønnegade. Dette hus omtales i 1761 som en femfags bindingsbygning i en etage
 • Hans Henrik Engqvist
  Korsbrødregade 9
  Korsbrødregade nr. 9, matr.nr. 282, set fra nordøst. Billederne er taget i 1960'erne i forbindelse med udarbejdelsen af Bevaringsplanen for Ribe, der udkom i 1969. I planen står; Historie: Opført 1853 for handelsmand Jens Knudsen
 • Hans Henrik Engqvist
  Korsbrødregade 32
  Billederne er taget i 1960'erne i forbindelse med udarbejdelsen af Bevaringsplanen for Ribe, der udkom i 1969
 • Hans Henrik Engqvist
  Korsbrødregade 28
  Korsbrødregade nr. 28, matr.nr. 390, med oprindeligt og nyt vindue, set fra vest. Billederne er taget i 1960'erne i forbindelse med udarbejdelsen af Bevaringsplanen for Ribe, der udkom i 1969. I planen står; Historie: 11-fags bindingsværkshus med gavlen mod Præstegade og langsiden mod Korsbrødregade (omtalt 1761). 1763 opføres en ottefags bindingsværksbygning langs Præstegade indrettet til våninger. Omkring 1837 bliver bygge bygninger grundmurede mod gaderne og 1839 bliver 11-fags huset grundmuret mod gården. 1841 opføres en grundmuret stald og ladelænge langs den sydøstre skel sammenbygget med Præstegadelængen. 1846 nedtages bygningen mod Præstegade og genopføres i forbindelse med en ny gadegavl på stald-ladelængen, og hermed har gården fået sit nuværende udseende Senere er stald-ladelængen nedrevet, idet den del nærmest Præstegade er bibeholdt og ombygget til beboelse.
 • Hans Henrik Engqvist
  Korsbrødregade 36
  100010610
  Korsbrødregade nr. 36, matr.nr. 415, set fra vest Billederne er taget i 1960'erne i forbindelse med udarbejdelsen af Bevaringsplanen for Ribe, der udkom i 1969.
 • Hans Henrik Engqvist
  100010613
  Korsbrødregade 26
  Korsbrødregade nr. 26, matr.nr. 365, set fra sydvest. Billederne er taget i 1960'erne i forbindelse med udarbejdelsen af Bevaringsplanen for Ribe, der udkom i 1969. I planen står; Historie: Syvfags bod af bindingsværk formentlig opført kort efter 1626 (se i øvrigt under Præstegade 19, muligvis har nuv. matr. nr. 363 og 362 oprindelig omfattet tre firefags boder). Gadeside grundmuret omkirng 1860-70.
 • Hans Henrik Engqvist
  Korsbrødregade 26
  Billederne er taget i 1960'erne i forbindelse med udarbejdelsen af Bevaringsplanen for Ribe, der udkom i 1969. Hans Henrik Engqvist skriver om huset; Historie: Syvfags bod af bindingsværk formentlig opført kort efter 1626 (se i øvrigt under Præstegade 19, muligvis har nuv. matr. nr. 363 og 362 oprindelig omfattet tre firefags boder). Gadeside grundmuret omkring 1860-70.
 • Hans Henrik Engqvist
  Korsbrødregade 22
  100010605
  Korsbrødregade nr. 22 - 16, matr.nr. 361 - 358, set fra nordvest Billederne er taget i 1960'erne i forbindelse med udarbejdelsen af Bevaringsplanen for Ribe, der udkom i 1969
 • Hans Henrik Engqvist
  Korsbrødregade 22
  100010604
  Korsbrødregade nr. 22, matr.nr. 361, set fra vest . Billederne er taget i 1960'erne i forbindelse med udarbejdelsen af Bevaringsplanen for Ribe, der udkom i 1969. I planen står; Historie: Firefods bod af bindingsværk formentlig opført kort efter 1626 (se i øvrigt under Præstegade 19). Gadesiden grundmuret omkring 1860-70
 • Hans Henrik Engqvist
  Korsbrødregade 16
  100010607
  Korsbrødregade nr. 16, matr.nr. 358, set fra nordvest . Billederne er taget i 1960'erne i forbindelse med udarbejdelsen af Bevaringsplanen for Ribe, der udkom i 1969. I planen står; Historie: Firefags bod af bindingsværk (nævnt 1682). Meget tyder på at den boderække (12 boder - i alt 50 fag), som blev opført 1641 langs Korsbrødregade, må have ligget på dette sted. Nr. 16 er i så tilfælde den eneste endnu eksisterende bod af denne række.
 • Hans Henrik Engqvist
  Korsbrødregade 8
  100010608
  Billederne er taget i 1960'erne i forbindelse med udarbejdelsen af Bevaringsplanen for Ribe, der udkom i 1969
 • Hans Henrik Engqvist
  Korsbrødregade 18
  100010606
  Korsbrødregade nr. 18, matr.nr. 359, set fra nordvest Billederne er taget i 1960'erne i forbindelse med udarbejdelsen af Bevaringsplanen for Ribe, der udkom i 1969 I planen står; Historie: Opført 1831 for enkepastorinde Lindberg på førhen ubebygget haveplads.
 • Hans Henrik Engqvist
  Korsbrødregade 9
  100010782
  Korsbrødregade nr. 9, matr.nr. 282c, dør mod gaden . Billederne er taget i 1960'erne i forbindelse med udarbejdelsen af Bevaringsplanen for Ribe, der udkom i 1969
 • Hans Henrik Engqvist
  100010781
  Korsbrødregade 11
  Korsbrødregade nr. 11, matr.nr. 290, dør mod gaden. Billederne er taget i 1960'erne i forbindelse med udarbejdelsen af Bevaringsplanen for Ribe, der udkom i 1969.
 • Hans Henrik Engqvist
  100010756
  Ribe Domkirke
  Domkriken set fra niveau over hustagene, med bagsiden af Grydergade i forgrunden af billedet. Billederne er taget i 1960'erne i forbindelse med udarbejdelsen af Bevaringsplanen for Ribe, der udkom i 1969.
 • Hans Henrik Engqvist
  Hundegade 25
  Billedet er fra 1960erne. Hans Henrik Engqvist skriver i sin Bevarinsplan fra 1969: Historie: Opført 1854 som lade og staldbygning. Bygningens nuværende udseende formentlig fra tiden omkring 1860-70