Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Share

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

Sydvestjyske Museers Fotoarkiv

 • 100006678
  Danmark for Folket står der på banneren
 • Stork
  100006641
  Ukendt hustag
 • hestevogn
  stormflod
  100006634
  Bjarne Kiholm: Tror det er Roagervej, laden vi kan se til højre er Daus og ligger der endnu. Det er nok Madsen på vej hjem. Har ses så meget vand mange gange, sjovt for knægte
 • A. Lauridsen
  100006607
  Ribe Skomagerlavs Kande 1797. Ribe Museum
  A. Lauridsen
  2017-12-20T10:55:52:00
 • 100006581
  tog
  Jernbanen syd for Ribe
 • 100006522
  torvet 3
  Porsborgs Kælder, Torvet 3. Matrikelnr. 44a
 • A. Lauridsen
  100006607
  Ribe Skomagerlavs Kande 1797. Ribe Museum
 • 100006222
  stormflod
 • Skibbroen
  skib
  Ribe Å, med Skibbroen i baggrunden. Stormflodssøjlen ses på Skibbroen. Lige bag Stormflodssøjlen er det Skibbroen 25. En bøje fra Hamborg
  2017-11-24T10:52:38:00
 • 100005835
  Kvik
  dampbåd
  Ribe Å
  Skib
  Dampbåden “Kvik” ved Ribe Skibbro. Personerne er fra venstre til højre. Boghandler Jepsen, Apoteker N. Lind, Møller Windfeld-Hansen, Fru Windfeld-Hansen og Vandværksbestyrer Tarp. I baggrunden ses Mejeriet i Sct. Pedergade og bræddestien, der fører over til dyrskuepladsen på Hovedengen. VESTKYSTENs Kronik 18.2.1944 af Journalist K.H. Rosenstand, Ribe Billedet tilhører en svunden tid i Ribe omkring århundredskiftet, en tid, hvor livet var lettere at leve end nu, en tid, hvor gemytlighed og idyl prægede staden og dens borgere. Det var den gang, at Ribe – utænkelige tanke – fik en virkelig damper. Den var ganske vist ikke støre end den største motorbåd i Ribe nuværende ”flåde”, men det var altså en virkelig damper med dampkedel, skorsten og alt til faget henhørende.
 • Olaf Kjelstrup
  100005368
  Puggaardsgade
  Billedet er bragt i Berlingske Illustreret fra 17. maj 1942, på side 11. Tekst til billedet: På vej til skole gennem den gamle Puggaardsgade, der har tjent som motiv for en lang række malere. (med kuglepen er der skrevet Eva Beyer under kvinden yderst til højre)
  Olaf Kjelstrup
 • Olaf Kjelstrup
  Puggaardsgade 22
  100005362
  Billedet er bragt i Berlingske Illustreret fra 17. maj 1942, på side 9. Tekst til billedet: På den solfyldte skoleplads i en fritime. Pladsen indesluttes i dag af en trælænget bygning, af hvilken de to fløje som tidligere nævnt er fra det 19. århundrede, medens den tredie er den gamle skolebygning fra Biskop Kristiernes tid, hvor der i en årrække var rektorbolig. Efter en gennemgribende restaurering for nogle år siden blev bygningen, der engang var hvidpudset, bragt tilbage til sin oprindelige skikkelse med de store røde munkesten, og nu anvendes den til undervisningslokaler. Holger Kabel er der skrevet under billedet med kuglepen, under drengen yderst til højre.
 • Olaf Kjelstrup
  100005353
  Puggaardsgade 22
  Billedet er bragt i Berlingske Illustreret fra 17. maj 1942, på side 6. Tekst til billedet: Den gamle rektorbolig med storkereden på taget, der nu rummer undervisningslokaler. Det er den gamle Puggaard (Pogegaard), der oprindelig var en slags regens for 20 disciple, stiftet 1298 af Biskop Kristiern.
  Olaf Kjelstrup
 • Olaf Kjelstrup
  100005352
  Billedet er bragt i Berlingske Illustreret fra 17. maj 1942, på side 6. Tekst til billedet: Klokken har ringet ud til frikvarter. Under de store smukke træer tumler børnene sig, eller de søger over til bænkene i solsiden for at varme sig i den kølige forårssol. Op og ned på pladsen som ordensmarskaller går lektorerne Johansen og Jensen. (rettet med kuglepen til Jørgensen) Langsomt snegler formiddagens skoletimer sig hen til klokken er 5 minutter i 12. Så ringes der ud til den store frokostpause, der i provinsen som offest bruges til middagsmåltidet. Om eftermiddagen, når skolens pligter er til ende, går turen i sommermånederne til badeanstalten ved åen, hvor der udfolder sig et muntert liv. Vejen til havet er jo til daglig for lang, og dertil kommer, at man synes, åen er bedre end det lave Vadehav.
 • Olaf Kjelstrup
  Puggaardsgade 22
  100005351
  Billedet er bragt i Berlingske Illustreret fra 17. maj 1942, på side 5. Tekst til billedet: Det husker vi alle - zoologitimen, den kunne være ganske spændende. Foran Lektor Jørgensen sidder her eleverne fra en af de mindre klasser i Ribe Latinskole, og midt imellem dem ligger dagens emne: den noget mølædte sælhund, som en lille pige med store blå øjne og dejlig mange fregner hårdnakket kaldte en hvalros
 • Olaf Kjelstrup
  100005350
  Aage Willumsen
  Billedet er bragt i Berlingske Illustreret fra 17. maj 1942, på side 5. Tekst til billedet: Efter endt skoletid går Rektor Aage Willumsen dagens anden gerning, arbejdet på kommunekontoret, og ved indgangen er han fotograferet på billedet her
 • Olaf Kjelstrup
  100005349
  Puggaardsgade 22
  Billedet er bragt i Berlingske Illustreret fra 17. maj 1942, på side 5. Tekst til billedet: Rektor ved Ribe gamle lærde skole fra 1921 er Aage Willumsen, der uden tvivl er den eneste rektor, der er cand.polyt., og hvis karriere går over løjtnant i ingeniørregimentet og assistent hos stadsingeniøren i København, til adjunk ved herlufsholm og i Roskolde og derfra til retorembedet i Ribe. Hertil føjer sig senere, at Rektor Willumsen, der i flere perioder har haft sæde i Ribe byråd, fra 1939 har været byens borgmester. På det øverste billede ses Rektor Willumsen på sit kontor på skolen. Situationen kunne synes ubehagelig for drengen, men bag billedet skjuler sig en smuk lille historie om drengen, der har været syg og derved er kommet tilbage, og som rektor nu søger at hjælpe gennem eksamens skærsild.
  Olaf Kjelstrup
 • Olaf Kjelstrup
  100004392
  Dronning Dagmar
  Riberhus Slotsbanke
  Billedet er bragt i Berlingske Illustreret fra 17. maj 1942, på side 1. Tekst til billedet: Medens Ribe rummer mange kirkeminder, er det forholdsvis få kongeminder, vi træffer. Det betydeligste minde er Riberhus bygget af Kong Niels omkring 1115, kongeborgen i byens nordvestlige udkant, hvis rester man i de senre år har restaureret. I vore folkeviser møder vi ofte Riberhus, men først og tættest er slottets navn knyttet til middelalderens skønne dronningeskikkelse, Dagmar of Böhmerland. Denne dronnings liv er knyttet til slottet, fra bryllup til det øjeblik, hun lukkede sine øjne, medens hendes husbond, efter sit vilde ridt over Randbøl hede sprængte op gennem Ribe Stræde. På banken står nu Dronning Dagmars bronzestatue, udført af Anne Marie Carl Nielsen
 • Olaf Kjulstrup
  100004391
  Stormflodssøjlen
  Billedet er bragt i Berlingske Illustreret fra 17. maj 1942, på side 1. Tekst til billedet: Som en lille samling huse omkring en kirkebygning ligger Ribe købstad midt i marsken. Bygrænsen er skarp her er ingen villakvarterer eller kolonihaver, fra de yderste huse i byen ser man ud over det vidtstrakte marsklandskab, der om sommeren er frodigt og farverigt og om vinteren barsk og øde - og længst ude tegner diget mod havet sin skarpe afgrænsning. - Det er dette dige, der blev opført i 1909, som forhåbentlig forstedse har udelukket de katastrofer, stormflodspælen på Skibbroen fortæller om.
 • Olaf Kjelstrup
  Skibbroen
  100004390
  Billedet er bragt i Berlingske Illustreret fra 17. maj 1942, på side 1. Tekst til billedet: Som en lille samling huse omkring en kirkebygning ligger Ribe købstad midt i marsken. Bygrænsen er skarp her er ingen villakvarterer eller kolonihaver, fra de yderste huse i byen ser man ud over det vidtstrakte marsklandskab, der om sommeren er frodigt og farverigt og om vinteren barsk og øde - og længst ude tegner diget mod havet sin skarpe afgrænsning. - Det er dette dige, der blev opført i 1909, som forhåbentlig forstedse har udelukket de katastrofer, stormflodspælen på Skibbroen fortæller om.
  Olaf Kjelstrup
 • stork
  100004362
  Storke på en skorsten Til højre i billedet ses stationsbygningen. Ud fra dette, må der være tale om en skorsten på et hus i Kloster- eller Hundegade.
 • 100004383
 • H. Bentzons boghandler
  100004361
  Kortet ser ud til at være stemplet 15.9.1914
 • Karen af Mandø
  Karen af Mandø
  100004139
  Karen af Mandø
  2017-11-07T10:51:05:00
 • 100004001
  Puggaardsgade 2